Misvær kirke

Misvær kirke ligger like ved RV812 i Misvær. Den ble innviet i 1912 og er en enkel og vakker trekirke som har vært gjenstand for stor dugnadsinnsats fra bygdas folk.

Altertavlen er malt av Ola Abrahamsen.

Åpen kirke: Kirken er åpen i perioden 3.juli til 2.august hver tirsdag  og torsdag kl.10.00 - 15.00.

 

 

 

 

 

Omlag 1 km fra kirken ligger Korshuset på Mohus. Dette er et stabbur, ca. 400 år gammelt , som ble brukt som religiøs samlingsplass på vinterstid fram til på 1700-tallet. Huset er innvendig rikt dekorert med akantusranker.

For flere opplysninger kan du besøke hjemmesidene til kirkene i Bodø: http://www.kirken.bodo.no