Kulturveien RV 812

Kulturveien - Riksvei 812 - skjærer gjennom trange dalfører, over fjellet og langs en vakker kystnatur. Her ligger fortid og nåtid side om side. Kulturminnene er mange.Her finnes gravhauger,hustufter,hus,naust,kornmøller og andre spor av bosetting i flere tusen år. Her har menneskene har livnært seg på det naturen har gitt grunnlag for. Slik er tradisjoner skapt.

Fra den nære historie passerer veien lavmælte og ofte umalte pitesamiske markagårder mot fjellet i sør, fiskarbondegårder utover langs fjorden og sttorslåtte skippergårder på Ljønes og i Breivik. I Misvær og på Oldereid finnes ennå klyngetun. Blandingen av gammelt og nytt er et særeget trekk ved det bygningsmessige miljøet langs Kulturveien.

Naturen langs riksvei 812 innbyr til en lang rekke aktiviteter, spesielt gjelder dette friluftsliv. I området som omfattes av gamle Skjertad kommune finnes 368 ferskvann - de fleste med fisk og for flere av disse selges det fiskekort. Eller en kan prøve lykken i Lakselva som munner ut innerst i Misværfjorden.  En lang kystlinje gir gode muligheter for fiske i sjøen både fra land og fra båt, og i Saltstraumen kan du oppleve verdens sterkeste tidevannstrøm.

Kjører du en kveldstur langs Kulturveien er det gode muligheter for å se elg beite på engene, spesielt om våren.

Hovednæring i området har vært landbruk og Misvær har vært kjent for sitt geitehold. Flere fellessetre for geit er i drift, og på Ljøsenhammeren kan man besøke geitfjøset under melking.