Saltstraumen museum

I Saltstraumen Museum kan du gjøre deg kjent med Saltstraumens rike historie fra eldre steinalder, bronsealder, jernalder og vikingetid og fram til i dag. Her kan du også lære om stedets naturhistorie.

Museet holder til i den gamle skolen på Knaplund, øst for Saltstraumen kirke og veien ned til Ripnes. I første etasje finner du utstillingslokaler og kontor. Kvinnehistorien er tatt vare på i egen utstilling i andre etasje. 

Saltstraumen museum ble åpnet 17.mai 1992. Det er i dag en stiftelse eid av Saltstraumen historielag, Saltstraumen bydelsutvalgutvalg og Bodin husflidslag. Museet er bygd opp av lokalbefolkningen selv og drives som en rein dugnadsorganisasjon, med et lite tilskudd fra Bodø kommune.

• Ett av Norges eldste bosettingsfunn (Ca. 11.000 år gammelt)
• Norges eldste musikkinstrument (Brummeren fra Tuv)
• Saltstraumhøvdingen Rauds vikingeskip som ble modell for Ormen Lange
• Den unike straumbåten Museet ligger øst for Saltstraumen kirke. For grupper tilbyr vi etter avtale guidede historiske turer hele året.

Kontaktinformasjon:

Knaplund
8056 Saltstraumen

Telefon: 75 55 79 10
Nettside: http://www.saltstraumen-museum.no

Saltstraumen museum
Saltstraumen museum