Privatavlastere

Privat avlastning er et tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan gis timesbasert på ettermiddagstid, i helg, eller som døgnavlastning i private hjem. Bodø kommune ønsker å komme i kontakt med familier som kan tenke seg å være privatavlastere noen døgn i måneden.

21.01.202111:18 Susanne Estensen

Alle barna og ungdommene har behov for stødige og kompetente voksenpersoner og det vil også være en fordel om privatavlasterne har erfaring og kunnskap om utfodringer knyttet til adferd/funksjonsnedsettelse hos barn og unge.

For tiden ønsker vi å knytte oss til privatavlastere for:

  • "Marius" på 6 år med atferd knyttet opp mot ADHD og epilepsi. Privatavlastning hver tredje helg. Gjerne i en familie med barn på samme alder.
  • "Per" på 17 år med asberger, ADHD og epilepsi. Privatavlastning to døgn pr. mnd. Gjerne i en familie med andre ungdommer.

Ønsker du mer informasjon om rollen - ta gjerne kontakt for en prat med koordinator Suzanne Sevaldsen, på telefon 971 75 063 eller epost felles.stoavl@bodo.kommune.no.

Fullstendig utlysningstekst kan du lese her

, click to open in lightbox