Graddholmen

GRADDHOLMEN: TUSENÅRSSTED I BODØ KOMMUNE.

 

Holmen har tradisjonelt vært brukt til slåtteland og beiteland for driverne av Klokkergården på Skjerstad. Bergene har vært brukt til klippfisktørking. Graddstraumen utenfor er fiskerik, og holmen er godt egnet til stangfiske.

I 1999 ble holmen valgt som sted for oppsetting av sagaspillet «Ragnhilds drøm» som er basert på de mange forminner fra vikingtid på Ljønes og på Skjerstad. I den anledning ble Graddholmen Amfi etablert og holmen ble valgt til Tusenårssted i Skjerstad kommune, og nå i Bodø.

Graddholmen forvaltes av Skjerstad Vel etter avtale med Bodø kommune, Graddholmen Amfi drives av stiftelsen «Ragnhilds drøm».

Graddholmen er åpen til fri bruk, men for større arrangementer i Amfiet, kontakt Ragnhilds drøm v/Randolf Gryt på tlf. 913 72 806

 

English:

The islet has traditionally been used as hayfields and pastures for the runners of Klokkergården in Skjerstad. The rock face was used for clipfish drying. Graddstraumen outside the islet is rich in fish, and the islet is well suited for rock fishing.

In 1999 the islet was chosen as the venue for the staging of the saga play “Ragnhilds drøm”, which is based on the many ancient monuments from the Viking Age at Ljønes and at Skjerstad. On that occasion, Graddholmen Amfi was established and the island was chosen as the Millennium Place in Skjerstad municipality, and now in Bodø.

Graddholmen is managed by Skjerstad Vel by agreement with Bodø municipality, Graddholmen Amfi is run by the foundation «Ragnhilds drøm».

Graddholmen is open for free use, but for larger events in the Amphitheater, contact Ragnhilds drøm v/Randolf Gryt tlf. +47 913 72 806

 

 

 

Eivind Nilsen
Eivind Nilsen
Eivind Nilsen
Bjørn Erik Olsen
Bjørn Erik Olsen

Relaterte artikler