Kulturveien + Arktisk Filharmoni = søt musikk!

Sammen skal vi tilby unike kulturopplevelser i kombinasjon med lokalprodusert mat og drikke, sier prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan.

Bodø kommune med prosjektet Kulturveien inngår nå et samarbeid med Arktisk Filharmoni, og er i gang med planlegging av kulturaktiviteter utover høsten.

– Vi gleder oss til en hel høst og vinter med musikk- og matkultur langs Kulturveien, fra Skjerstad til Vestvatn. Det vil bli både små og større konserter fra august til desember. For oss er det både inspirerende og motiverende å ta del i å skape innhold og aktivitet i dette fine prosjektet. Det passer utmerket for orkesteret å møte publikum på litt utradisjonelle arenaer – og så tett på som det blir på disse vakre plassene, sier orkestersjef Geir Nordeng i Arktisk Filharmoni i Bodø. 

HELT FANTASTISK 

Kulturveien er et treårig nærings- og stedsutviklingsprosjekt i regi av Bodø kommune, som skal bidra til å skape aktivitet og gode opplevelser for fastboende, publikum og lokalt næringsliv. 

– Det er helt fantastisk at vi har fått til et samarbeid med Arktisk Filharmoni. Sammen skal vi tilby unike kulturopplevelser i kombinasjon med lokalprodusert mat og drikke. Konsertene blir varierte både med tanke på innhold og målgruppe, og blir spredt rundt på de vakre omgivelsene langs Kulturveien, sier prosjektleder for Kulturveien Kristine Engan.

SPREKE MUSIKKOPPLEVELSER 

På spørsmål om hvilke konserter som er planlagt, nevner Engan eksempler som familiedager i Vestvatn og Ramsalt opera på nordnorsk vis på Bjørns Pub i Skjerstad. 

– Vi skal fortelle historier og binde sammen natur og kultur ved å tilby nære og spreke musikkopplevelser. Vi er godt i gang med å booke inn aktiviteter for høsten, og gleder oss til å lansere hele programmet snart.

Konserter: 

23. august: Urtehagen kl 14:00 (Misvær)

29. august: Graddholmen - utsatt til våren 2021

12. september: Lystgaard kl 14:00 (Skjerstad)

3. - 4. oktober: Vestvatn - utsatt til våren 21

18. desember: Misvær kirke kl 19:00

19. desember: Skjerstad kirke kl 15:00

Arktisk Filharmoni
Kristine og Geir
Arktisk Filharmoni
Ramsalt Opera