Ildsjelprisen til Kommunebåten Skjerstad

Guttene bak restaureringen av Kommunebåten Skjerstad fikk utdelt prisen på hjemmebane!

Prisen for årets ildsjel 2019 ble ikke utdelt som planlagt i 2020 på grunn av avlyst Kulturkveld. Nå var det på tide å få prisen utdelt og guttene fikk den på hjemmebane med koronavennlig tilstelning. Ildsjelprisen gikk til Kommunebåten Skjerstad og ildsjelene som har stått på for å få den i drift: Harald Kvalen, Per Jostein Pedersen, Knut Estensen, Gjermund Gryt, Odd-Øyvind Vedberg og Gunnar Kvikstad.

Du kan lese om utdelingen i Saltenposten.

Kommunebåten Skjerstad:

MK Skjerstad var en motorskøyte bygget i tre av en båtbygger i Saltdal. Skjerstad kommune bestilte båten levert i 1934 og den fikk navnet "Skjerstad". På folkemunne ble båten omtalt som "Doktorbåten" siden den tok seg av transport utenom lokalbåtens ruter ved sykdom, barnefødsler og sognebud. Skjerstad kommune valgte å selge båten på 1950 tallet siden kommunikasjonsmulighetene var blitt bedre og kommunens behov for å holde skyssbåt ble mindre. Båten ble kjøpt av Hans Jakobsen på Ljønes og ble fortsatt brukt til skyssbåtvirksomhet frem til et stykke ut på 1970 tallet da båten ble solgt ut av bygda.

I 2016 oppdaget Per Jostein Pedersen at båten lå annonsert til salgs på Finn. Han fikk med seg Gjermund Gryt og Harald Kvalen og fikk hentet båten hjem fra Tromsø. Arbeidet med restaureringen startet på våren etter hjemomsten. Harald Kvalen som gikk på båtbyggerlinjen på Rognan i 1974 har bidratt sterkt til at båten ble restaurert. Nå er båten snart i stand til å kunne ta oppdrag og turer i nærområdet. Planen er å bruke Kommunebåten Skjerstad i undervisningsformål for å bringe historien til båten videre, men også til kulturelle og private anledninger.  

I 2018 ble båten døpt av ordfører Ida Pinnerød. Bodø Nu omtalte saken.

Du kan også se film fra dåpen.

Lars Olav Handeland
Utdeling av Ildsjelprisen
Lars Olav Handeland
Kommunebåten Skjerstad