Bygdeligaen

Et felles ønske om å skape mer fotballaktivitet i bygda, og et ønske om å knytte bygdene sammen, gjorde at ideen om bygdeligaen kom opp!

Tor Olav Lundal er leder for Idrettslaget på Skjerstad og Stian Brodersen er leder for fotballgruppa i Misvær idrettslag, og begge er de enige at ideen er så god at dette må prøves ut.

- I distriktene kan det være utfordrende å få nok spillere til å stille lag, spesielt utfordrende er det i aldersbestemte klasser, sier de to fotballentusiastene.

Gøy og inkluderende

Det stilles ikke krav til ferdigheter for å stille i bygdeligaen. Det eneste kravet bygdeligaen stiller er at hvert lag består av minimum;

  • En spiller over 50 år
  • Minimum en damespiller
  • Minimum en spiller under myndighetsalder

Uhøytidelige kamper

- Vi håper at lag fra Beiarn, Saltdal og Saltstraumen vil delta. Basen for bygdeligaen vil være på Graddmyra stadion på Skjerstad, men vi håper at det etterhvert også vil bli spilt kamper flere steder, sier Tor Olav og Stian. 

Kampene vil bli spilt på kveldstid på ukedagene, og kanskje blir det etterhvert også turneringshelger. 

Tanken er at det skal spilles 7er kamper. Muligheten for å danne lag er mange, det kan være bedriftslag, foreninger, vennegjenger, storfamilien eller annet.

Har du et lag du ønsker å melde opp i bygdeligaen, så er det bare å begynne å trene. Sjekk ut Bygdeligaens facebookside og ta kontakt!