Inspirerte bønder langs Kulturveien

Kulturveien fikk endelig samlet landbruksnæringen til Inspirasjonsdag i Misvær. På torsdag var et førtitalls bønder fra distriktet samlet for å bygge nettverk, bli inspirert og få ny kunnskap.

Det var god stemning i lokalet da prosjektleder for Kulturveien, Susanne Estensen kunne ønske velkommen til Inspirasjonsdag for distriktets viktigste næring. Matproduksjon er i vinden for tiden, og landbrukssjef i Bodø kommune, Knut Valberg fikk midtveis under dagen brev fra Landbruks- og matminister Sandra Borch. – Norske kommuner ble oppfordret til å følge opp den nasjonale jordvernstrategien, ha fokus økt selvforsyning og matsikkerhet. Det viser bare hvor viktig dager som denne er, sier Valberg og legger til at vi må fokusere på å legge til rette for rekruttering av enda flere dyktige drivere til landbruksnæringen.  

Grunder fra vakkerbygda

Mathilde Winther løftet stemningen i lokalet da hun fortalte om sin reise fra ei bygd med en kirke og et leskur på Andøya, og frem til eventyret «Han Sylte» i Valnesfjord. – Det jeg har gjort, har jeg gjort fordi jeg har hatt lyst, fortalte Mathilde mens hun inspirerte tilhørerne med historien om hvordan hobbyproduksjon på kjøkkenbenken har ført henne til Valnesfjord med et unikt reiselivsprodukt.

 

Mat, reiseliv og opplevelser

Det sentrale i foredragene fra både Innovasjon Norge, Beiarn kommune og Statsforvalteren støtter Mathildes historie. Budskapene er å våge å tenke nytt, utnytte ressursene enda bedre, finne flere bein å stå på og flere suksesshistorier ble delt gjennom dagen. Inspirasjonsdagen hadde også som mål å bygge nettverk, og flere av bøndene avtalte møter med Innovasjon Norge og Statsforvalteren på direkten.Allsidigheten på bygda

Inspirasjonsdagen var lagt til Vestvatn grendehus, kanskje ikke helt tilfeldig. Grendehuset var nemlig samlingspunktet da Misvær Idrettslag arrangerte NM på ski, på tre dagers varsel. Matti Jäntti som ledet arbeidet i 1991 gir æren for at det lot seg gjennomføre nettopp til bøndene. «Årsaken til at vi lyktes med et nesten umulig oppdrag var de lokale menneskene, bønder nesten hele gjengen. En bonde er en snekker, tømrer, elektriker, sveiser og mekaniker. Han kan bygge vei, grave grøfter, veite bort vann, hugge skog – og kan gjøre alt med egne redskaper. Den gangen trengte vi ikke lange møter, alle visste hva som skulle til». Historien ble fortalt av Linda Sandåker som fungerte som inspirerende konferansier gjennom dagen.

 

 

Lars Olav Handeland
Lars Olav Handeland
Rådmann og ordfører i Beiarn kommune
@Kulturveien
Mathilde Winther
Lars Olav Handeland
Prosjektleder Kulturveien og Mathilde Winther
@Kulturveien
Landbrukssjef i Bodø kommune, Knut Valberg