Misvær Idrettslag

Misvær idrettslag tilbyr et variert tilbud av aktiviteter. Aktivitetene til Misvær idrettslag foregår hovedsakelig i gymsal ved Misvær samfunnshus/skole og på idrettsbanen ved skolen. I tillegg benyttes lysløyper i Vestvatn.

Svømming:

Misvær idrettslag tilbyr svømmetrening for barn og ungdom fra skolealder og oppvover.

Treninger mandager med to aldersinndelte grupper. 

kl. 17:30-18:30 Ragnhild og Eivind

kl. 18:30-19:30 Ragnhild

Det er er i tillegg ekstra treninger for de ønsker å satse på svømmingen.

Trener Ragnhild Klette, tlf 959 41840. 

Fotball:

Trening torsdager kl. 16.45-18.00 for 2.-3. klasse.  

Trener: Mathias Pedersen

Trening mandager kl. 17-18 for jenter i 6.-8. klasse.

Trener Geir Bergquist, tlf 951 66 459.

Boksing:

Tirsdager kl. 18:30 - 20:00. Fra 5. klasse og oppover. 

Trener: Susanne Estensen telefon 99 36 08 75 

Skitrim:

I vinterhalvåret og når forholdene tillater det, er det skitrim i Vestvatn for barn og voksne i alle aldre.

Trener: Harald Bergquist, tlf 916 03669. 

Barnetrim:

Onsdager kl. 17-18 fra 0-6 år, barneyoga og frilek.

Trener: Tone Meløysund tlf. 916 98233.

Trim i gymsal:

Mandager kl. 18-19

Trening for ungdommer (ungdomsskole og oppover)  og voksne.

Treningen varierer mellom zumba, tabata, kettlebell, minibands (strikk) og trening med egen kroppsvekt. 

Onsdager kl. 18-19 sirkeltrening.

Trener: Tone Meløysund telefon 916 98233. 

Monica Helena Johansen
Monica Helena Johansen
Kulturveien
Monica Helena Johansen