Organist/trosopplærer Skjerstad og Misvær

Har du lyst til å være med og videreutvikle kirka i Bodø? Bodø kirkelige fellesråd søker organist/trosopplærer til Skjerstad og Misvær menighet. Stillingen er en 100 % stilling (70% organist / 30 % trosopplærer og er ledig fra 01.01.2022.

23.11.202114:50 Susanne Estensen

Skjerstad og Misvær menighet er et av sju sokn/menigheter i Bodø kirkelige fellesråd /Bodø kommune, og har omkring 850 innnbyggere. Menigheten har to kirker, Skjerstad kirke fra 1959 og Misvær kirke fra 1912. Gudstjenestefordelingen gir rom for i underkant av 50 gudstjenester i året, iberegnet høytider, og disse er jevnt fordelt mellom de to kirkene.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver organist:

 • Hovedansvaret for kirkemusikken i soknet og tilsyn med instrumentene
 • Spill til gudstjenester ca. 3 søknader i måneden, i høytider og til kirkelige handlinger
 • Deltakelse på antakter på institusjoner/sykehjem
 • Oppfølging av arbeid med salmekvelder
 • Barnekorarbeid og deltakelse i trosopplærigsarbeidet
 • Event. starte forsangergruppe for gudstjenester
 • Samarbeid med lokalt musikk- og kulturliv
 • Være rådgiver i spørsmål om liturgisk arbeid, samt godkjenning av musikk/tekst i konserter
 • Spill i andre kirker i Bodø kommune ved behov
 • Samarbeid om musikktiltak på tvers av sokn
 • Andre arbeidsoppgaver og administrativt arbeid etter behov

Arbeidsoppgaver trosopplærer:

 • Delta i utvikling og gjennomføring av menighetens plan for trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år
 • Kirke-skolesamarbeid
 • Barnekorarbeid
 • Samarbeid om trosopplæringstiltak på tvers av sokn
 • Administrativt arbeid, rapporteringsarbeid m.m.

Kvalifikasjoner

 • For tilsetting som organist kreves 4 års musikkutdanning, alternativt 3 års grunnutdanning i musikk pluss 60 studiepoeng tilleggsutdanning i musikk
 • For tilsetting i trosopplærer kreves utdanning innen kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni
 • Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil også bli vurdert
 • Erfaring fra liturgisk spill og behersker ulike stilarter, inkludert samspill med band
 • Erfaring fra og interesse for korledelse både med barn, unge og voksne
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
 • Søker må være medlem av Den norske kirke og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Tilfredsstilltende politiattest må legges frem før endelig tilsetting
 • På grunn av avstand i soknet må den som tilsettes ha sertifikat og disponere bil

Personlige egenskaper

 • Har evne til å bygge gode relasjoner og fellesskap
 • har evne til å kommunisere godt, spesielt med barn og unge
 • Er ryddig og strukturert
 • Er åpen og inkluderende
 • Har evner til både å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

Kontaktperson

Liv Nome Sivertsen, Daglig leder, telefon: 488 95 344

Søknadsfrist 28.11.2022

Du kan lese mer om stillingen  her.

Den norske kirke
, click to open in lightbox