Sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Skjerstad og Misvær

Som sokneprest i Skjerstad og Misvær sokn vil du ha tilbud om OVF-eid stor og romslig prestebolig med hage, stabbur og garasje, på det historiske kirkestedet Skjerstad.

Den norske kirke, Sør- Hålogaland bispedømme har ledig 100 % fast stilling som sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Skjerstad og Misvær. Menigheten har to kirker; Misvær kirke fra 1912 og Skjerstad kirke fra 1959. Menighetskontoret ligger i misvær, og er kontorfellesskap for sokneprest, daglig leder, organist, trosopplærer, diakon og kirketjener/kirkegårdsarbeider.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger i Skjerstad og Misvær kirker
 • Hovedansvar for konfirmantundervisning og medansvar i annen trosopplæring
 • Være med på å videreutvikle engasjement for barn og unge, og skape gode og inkluderende fellesskap
 • Ha god kontakt med skoler og barnehager
 • Bidra til å skape gode møteplasser for å fremme vekst i menigheten
 • Tjeneste på sykehjem med andakter, gudstjeneste og sjelesorg, i samarbeid med diakonen
 • Ansvar for diakonalt arbeid i samarbeid med diakon
 • Medlem i Skjerstad og Misvær menighetsråd
 • Delta i redaksjonen for menighetsbladet «Skjerstad rundt»
 • Kontorfellesskap i Misvær sammen med øvrige ansatte. Jevnlige stabsmøter
 • Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for beredskap og lokale ordninger

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi og praktikum
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk. 

Det tilbys

 • Prestebolig eid av OVF stilles til disposisjon. Boligen er fra 1907, har praktfull beliggenhet og er bra vedlikeholdt. Til boligen hører dobbel garasje og stabbur

 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest

 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser

 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse

 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

Mer informasjon om stillingen finner du her

Kontaktinformasjon:

Svein Valle
Domprost
412 58 625
sv679@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
992 33 246
tl447@kirken.no

Skjerstad kirke
Misvær kirke