Informasjon om kommunale boligtomter

Kommunestyret i Skjerstad vedtok i 2001 å innføre en ordning om gratis tomt til de som vil etablere seg i Skjerstad, og til førstegangsetablerere allerede bosatt her. Det er fortsatt 8 tomter tilgjengelige for salg etter denne ordningen. Ordningen omfatter ikke tilknytningsavgifter og omkostninger.

Vilkår for tildeling av tomt:

 • Tomt kan tildeles til personer som ønsker å flytte til Misvær/Skjerstad/Breivik og førstegangsetablere som allerede er bosatt her.
 • Ønsker flere personer samme tomt, håndgis tomten til den som først innleverer søknad om tomten.
 • Frist for byggestart er satt til ett år etter tildeling av tomt.
 • Kjøper må melde flytting og bosette seg i boligen i minst 2 år.
 • Kjøper bærer alle kostnader forbundet med fradelingstillatelse, oppmåling, samt dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Dokumentavgiften er på 2,5% av salgsverdi. Salgsverdi på tomtene i boligfeltet på Mohusmoen er per 01.01.2021 kr. 56,- per kvadratmeter. Kvadratprisen reguleres etter Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, og reguleres to ganger i året. I tillegg til disse kostnadene må kjøper betale gebyrer i forbindelse med byggesak, tilknytningsavgift for vann og avløp, samt tilkobling til strøm.

Kontaktinformasjon: 

 • Søknad sendes Bodø kommune, Utbygging- og eiendomsavdelingen, Postboks 319, 8001 Bodø eller e-post til postmottak@bodo.kommune.no. Merk sendingen med Boligtomter Misvær og Skjerstad sak 21/1261.
 • For mer informasjon om tomtene ta kontakt med:
  • Rådgiver ved Utbygging- og eiendomsavdeligen Katrine Selnes på 75 55 59 46 eller e-post: katrine.selnes@bodo.kommune.no
  • Nærmiljøleder Susanne Estensen på telefon 99 36 08 75 eller e-post: susanne.estensen@bodo.kommune.no   
Vesa Heikki Jäntti
Breivik
Misvær - Mohusmoen
Breivik
Skjerstad

Relaterte artikler