Tomter i Misvær

Bodø kommune har 3 gratis tomter som er regulert til bolig i Misvær. Tomtene ligger i boligfelt og har sentral beliggenhet med nærhet til butikk, oppvekstsenter og Furumoen helsesenter.

18.10.202109:38 Susanne Estensen

Vilkår for tildeling av tomt og kontaktinformasjon til Bodø kommune finner du her.

Ønsker du å lese om noen av dem som har bygd seg hus i Misvær, kan du gjøre det  i Avisa Nordland

Vesa Heikki Jântti
Misvær
, click to open in lightbox