YX Misvær

YX er Misværs lokale bensinstasjon. I tillegg til å fylle drivstoff kan du ta deg en pause for å nyte en hamburger, pølse, pizza eller påsmurt baguett.

YX Misvær har eget verksted og tilbyr reparasjoner, dekk- og oljeskift. De er også Husquarna forhandler og tilbyr reparasjon samt service på skog- og hageprodukter. 

Facebookside