Kulturveien

Kulturveien-prosjektet er et 3-årig samfunnsutviklingsprosjekt. Prosjektet er eid av Bodø kommune ved avdeling for næring, utvikling og landbruk. Prosjektperiode er 2019 - 2021.

Prosjektets hovedmål er å skape en tydelig og sterk merkevare av Kulturveien, og samtidig bidra til vekst og utvikling i Bodøs sørligste kommunedel. Gjennom prosjektet skal Kulturveien bli et naturlig valg både for turister og fastboende i Saltenområdet. Sammen med det lokale næringsliv, frivilligheten, ildsjeler og kommunen skal det jobbes aktivt og målrettet for stedsutvikling i kommunedelen. Sammen skal vi organisere markedsføringen av området ved blant annet å opprette og aktivt bruke digitale medier. 

Som et resultat av den jobben som legges ned i prosjektet har vi stor tro på positive effekter i området både i prosjektperioden, men også i årene etter: flere har etablert egen bedrift, økt omsetning hos allerede eksisterende næringsliv, økt framtidstro og bidratt til at eksisterende befolkning blir boende samtidig som nye er kommet til.  

Kulturveien samarbeider også med vår flotte nabo kommune Beiarn. Ønsker du å lese om hva Beiarn har å tilby, kan du ta en titt her: Beiarpuls

Prosjektets daglig drifter er:

Susanne Estensen, prosjektleder. Kontakt henne her