Kulturminner langs Kulturveien

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Gå til kart
13.10.202114:05 Tore Olsen