Kvanto

Rester etter en samisk boplass fra 1780-årene. Grunnmur av huset med grue samt fjøs. Spor etter rydningsmark og jordkjeller vises ennå. Samen som ryddet plassen het Kvanto-Mons og han døde i 1867. På det meste bodde det 10 personer på plassen, hvor det også var hest, kyr og småfe. Plassen ligger ved nordsiden av Skredvatnet.

Engelsk tekst:

Kvanto

Remnants from a sami homestead from the 1780’s. Foundation of the house with an open fireplace and a barn. Traces of fields and a an outdoor storage space can also be seen. The Lap was named Kvanto-Mons and he died in 1867. At the most there lived 10 persons at this homestead, where also a horse, some cows, sheep and goats were held. The homestead is situated at the north end of Skredvatnet.

Birger Jan Johansen
Kvanto
Robert Vinje
Hustofter Kvanto
Robert Vinje