Rasmus-støvvarn (Rasmus-stubben)

22.10.201914:09 Kristine Engan Imingen

En meter høy stein som er reist ca. 50 m. øst for Fylkesvei 812 i Brekkmarka ca. ? nord for avkjørselen til Beiarn FV813. Tradisjonen forteller oss at steinen ble reist der det sto en furustubbe som Rasmus Brekke sto og hugde da en fugl satte seg på øksa og ikke ville fly bort. Rasmus ble redd og gikk heim da han oppfattet dette som et varsel. Hjemme ventet lensmannen. Rasmus hadde fått et barn Mille Erichsdatter, men barnet døde og paret ble dømt for barnemord, og halshugd på Ljønesøya den 8. desember 1681.

Engelsk tekst:

The Rasmus Tree Stump

A one meter tall stone erected aproximately 50 meters east of FV812 and approximately ? north of the junction FV812/FV813. Oral tradition tells us that the stone is erected on the spot where Rasmus Johanson was chopping at a tree stump as a bird landed on his axe and wouldn’t fly away. Rasmus saw this as an omen. He became frightened and went home. There the local sheriff was waiting for him. Rasmus had fathered a child with Mille Erichsdatter, but the child died and the couple was sentenced to death by decapitating for the murder of the child. The sentence was executed on the Isle of Ljønes on the 8th of December 1681.

, click to open in lightbox